TRIỂN LÃM MỸ THUẬT NHÓM “HÀN HUYÊN – 93-98”

Với 50 tác giả biểu tượng của 24 tác giả, tất cả là một sinh viên…

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT NGÀNH VÀ CLB ĐỒ HỌA 2019

riển lãm Ngành và CLB Đồ Họa cũng là báo cáo sơ kết hoạt động sáng…

THÔNG BÁO TRIỂN LÃM BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC TRẠI SÁNG TÁC VÀ SÁNG TÁC MỚI 2019

Trong năm 2019 Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động 09trại…

Triển lãm mỹ thuật “vào hạ” cùa họa sĩ Lê Bá Trọng

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 2 sau hơn 20 năm ngưng việc sáng…

Triển lãm mỹ thuật chủ đề mưa

riển lãm mang chủ đề “MƯA” với 104 tác phẩm được thể hiện bằng các loại…