TRIỂN LÃM MỸ THUẬT NHÓM “HÀN HUYÊN – 93-98”

Với 50 tác giả biểu tượng của 24 tác giả, tất cả là một sinh viên trong học sinh trong Đại học Mỹ chuyển đổi 93-98. Bao gồm: XUÂN DIỆU; DUNG NGUYỄN; VĂN ĐOÀN; CHÂU GIANGTRƯƠNG LƯƠNG; HOÀNG LYL ĐẶNG NGA; OANH OANH; CÔNG KHÁNH; DI LINH; LÊ PHONG; SĨ PHÚ; SIU QUÝ; QUANG SƠN; HỮU THẤU; LOGION; TOÀN HUỲNH; TIẾN TUẤN; THỊNH TRỊ; THÁI UYÊN; HOÀNG VŨ; THU NGA.

Exhibition from date 01-12 to date 09-12-2018

2
3
4
5
6
7
number 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *