THÔNG BÁO TRIỂN LÃM BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC TRẠI SÁNG TÁC VÀ SÁNG TÁC MỚI 2019

Trong năm 2019 Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động 09
trại thực tế, sáng tác từ miền Bắc, miền Trung đến đồng bằng sông Cữu Long
trong đó có một số trại sáng tác giao lưu với họa sĩ địa phương. Sau khi kết thúc
một số trại đã tổ chức báo cáo sơ kết tại địa phương và ở Tp Hồ Chí Minh theo
quy định.
Để tổng kết hoạt động 09 trại sáng tác nhằm báo cáo kết quả với lãnh
đạo Thành phố và qua đó quảng bá những sáng tác mới trong năm đối với
hội viên không có điều kiện dự trại và tác giả chưa là hội viên có điều kiện
tham gia, Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm

“Báo cáo kết quả Trại sáng tác & Sáng tác mới 2019 “

sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 08-2019.
Triển lãm có xét chọn tác phẩm đạt yêu cầu về nội dung thể hiện và
chất lượng sáng tác để đầu tư. Vì vậy, tác giả tham dự triển lãm cần quan
tâm và chuẩn bị tốt tác phẩm và cũng chú ý đến các đề tài đã phổ biến cho
trại viên khi đi thực tế, sáng tác như sau:
-Bảo vệ biên giới – Biển đảo Tổ quốc;
-Thiếu niên nhi đồng;
-Nông thôn mới;
-Xây dựng và phát triển đất nước;
-Thành phố Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa;
-Ô nhiễm môi trường; ùn tắc giao thông; chỉnh trang và phát triển đô thị.
Những tác phẩm đạt yêu cầu về nội dung đề tài và chất lượng nghệ
thuật sẽ được xét chọn để đầu tư .
HÌNH THỨC & THỜI GIAN NỘP ẢNH – TÁC PHẨM THAM DỰ

-Tất cả tác phẩm tham dự gởi trước ảnh chụp với kích thước 15 x 18, dán
trên giấy A 4 và ghi họ tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, năm
sáng tác.
Nơi nhận Vp. Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh -218A Pasteur-Quận 3
Thời gian Từ ngày 21-07 đến 24-07-2019
-Tác phẩm được xét chọn để trưng bày, BTC sẽ thông báo bằng điện thoại,
tin nhắn, trên trang mạng để tác giả nộp tác phẩm.
Nơi nhận Vp. Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh-218A Pasteur-Quận 3
Thời gian Từ ngày 09-08 đến 12-08-2019
-Đối với bài viết lý luận nếu chưa in sách phải làm vi tính, trình bày, đóng
thành 12 tập và gởi trước 01 tháng để Hội đồng có ý kiến trước khi sơ chọn.
Nơi nhận Vp. Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh-218A Pasteur-Quận 3
Thời gian Từ ngày 15-07 đến 18-07-2019
QUYỀN LỢI TÁC PHẨM ĐẦU TƯ
-Tác phẩm được xét chọn đầu tư sẽ công bố trong ngày khai mạc triển lãm .
– Tác phẩm xếp loại A, B, C và trị giá đầu tư gồm:
> Đối với tác phẩm của hội viên
Loại A 18.000.000đ/tác phẩm
Loại B 15.000.000đ/tác phẩm
Loại C 13.000.000đ/tác phẩm
> Đối với tác phẩm dành cho Trẻ
Hỗ trợ 5.000.000đ/tác phẩm
-Tác phẩm đầu tư được in sách “Sáng tác mới 2019” và tác giả được tặng
sách.
THỜI GIAN TRẢ LẠI TÁC PHẨM
Sau khi kết thúc triển lãm, ngày 02-09-2019 các tác giả đến VP. Hội
Mỹ thuật TP để nhận lại tác phẩm. Trường hợp muốn nhận tác phẩm tại Bảo
tàng Mỹ thuật TP.HCM xin báo trước với Văn phòng khi nộp tác phẩm.
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TRƯNG BÀY.
Từ ngày 21-08 đến 02-09-2019
Địa điểm Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

97A Phó Đức Chính – Quận I – Tp Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *